WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Texprint Bogdan Smolski, ul. Akacjowa 13, 05-092 Łomianki, biuro@customat.pl,

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta

 

– Adres konsumenta

 

– Podpis konsumenta