Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma TexPrint Bogdan Smolski z siedzibą w Łomiankach, ul. Akacjowa 13

adres do korespondencji: 01-926 Łomianki, Nerudy 9 m. 55(„Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bogdan Smolski TexPrint w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) realizacji zamówienia

b) odpowiedzi na zapytania

c) archiwizacji

b)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

3) Dane będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych może być złożona skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w formie profilowania po uprzedniej zgodzie, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Bogdan Smolski TexPrint

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

4 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Bogdan Smolski TexPrint): partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, f, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firma ksiegowa, firma hostingow.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).